Často kladené dotazy zájemců a potenciálních klientů - Ekostav

Hledej
Go to content

Main menu:

Často kladené dotazy zájemců a potenciálních klientů

Otázky a odpovědi :

Co se stane s dřevostavbou při promočení,povodni?
Při promočední stavby (stěny) se z vnitřní strany odkryje sádrokarton,Fermacell,dřevěný obklad,vyndá se tepelná izolace a místo se očistí a nechá vyschnout.Po vysušení dřevěné konstrukce,které je oproti zděným stavbám o mnoho rychlejší se vše vrátí zpět.Vše je otázkou asi tak jednoho měsíce při umělém vysoušení.V ostatních případech max. do dvou měsíců.

Jak rychle je možné stavbu domu realizovat,když spěcháme a máme všechna potřebná povolení?
Vrchní stavbu jsme schopni realizovat do dvou až třech měsíců (dle velikosti stavby) v provedení na klíč.V případě realizace hrubé stavby je časový úsek mnohem kratší,rozmezí čtyř až sedmi dnů včetně střešní krytiny.Přeje li si zákazník také zhotovení základové desky,je nutné připočíst zhruba jeden měsíc (ve kterém ale probíhá také výroba stěnových panelů v naší výrobně).

Jak silná by musela být stěna z klasických cihel,aby odpovídala tepelně izolačními vlastnostmi stěně z našeho systému?
Taková stěna z plných cihel by musela mít tlouš´tku téměř 4 metry,stěna z některých pórézních materiálů (tvárnice,cihly . . .) by musela mít tloušťku necelých tří metrů.

Je třeba nějaké speciální základové desky pro dřevostavbu?
Základová deska je daleko jednodušší a tedy i levnější.Základy se betonují pouze pod obvodové stěny (nižší hmotnost domu).Dá se také uvažovat o montované prefabrikované základové desce a nebo použití zemních vrutů KRINNER.

Jak se upevňují stěny a příčky do základové desky,jak stropní konstrukce a vrchní podlaží?

V našem lepeném systému jsou ve spodních běhounech obvodových stěn i příček otvory,které se využijí k vyvrtání otvorů do betonové desky.Každý vyvrtaný otvor v betonu se vyčistí od prachu a malých částic pomocí stlačeného vzduchu.Doi těchto otvorů se poté nanese tekutá chemická kotva a do takto připraveného otvoru se nastrčí pozinkovaná závitová tyč o průměru 14mm.Po 20minutách,kdy dojde k stvrdnutí chemické kotvy se pomocí velkoplošné podložky a matky vše pevně přišroubuje ke spodní stvbě.Také stropní konstrukce a vrchní podlaží jsou pevně prošroubovány pomocí zaávitových tyčí.

Jak se dá rozeznat na první pohled dřevostavba od klasického zděného domu?
Rozdíl poznáte pouze na tloušťce špalet u oken a balkonových dveří,stěna dřevostavby je podstatně tenčí.Fasáda a další vnější vrstvy jsou podobné,nebo stejné u moderního zděného domu i u dřevostaveb,takže ani poklep na fasádu Vám nic nenapoví.Použít lze shodné materiály a druhy.


Jsou stěny v dřevostavbě nějak jiné,na omak,teplotu,dojem?
Ano ine.Lze použít sádrokartonové konstrukce,palubkové obložení,jako povrchovou úpravu klasickou malbu,ale také vrstvu štuku.Přesto stěny dřevostavby,obvodové i vnitřní jsou na pocit teplejší,nejsou nikdy studené jako u zděných domů,a to je velice příjemná vlastnost.

Dřevo je hořlavé,jak je to tedy s jeho odolností a s případným požárem u dřevostavby?
Není čeho se ve zvýšené míře obávat,statické vlastnosti dřeva se působením ohně zhoršují daleko pomaleji,než statické vlastnosti např. betonových pilířů nebo ocelových nosníků.Dřevo pro naše dřevostavby obsahuje cca 14-18% vody,která se při požáru nejprve musí proměnit v páru (na tunu dřeva je to asi 150kg vody).Navíc ohořelá vrstva dřeva,obsahující uhlík působí jako určitá forma ochranného pláště proti ohni.Vzhledem k tomu,že dřevo je opláštěno nehořlavým nebo těžce hořlavým materiálem a domy se zateplují nehořlavou tepelnou izolací,není potřeba se ve zvýšené míře požáru obávat.

Jak je dřevo trvanlivé,jakou mají dřevostavby životnost?
Důkazy o trvanlivosti dřeva najdete na mnoha místech,v každém starém městě,v Podkrkonoší,na Šumavě-roubené,nebo dřevěné domy,hrázděné konstrukce.Některé pocházejí dokonce ze 14.století a dřevěné rámy těchto domů jsou často stále ve výborném stavu.Dalším příkladem jsou Benátky,které stojí celé na dřevěných pilířích,již pře 800 let.Jako u ostatních produktů,i u domů záleží na jejich údržbě.Dřívější technologie navíc neumožňovaly tak dokonalou ochranu proti škůdcům,houbám a plísním,jakou máme v současné době.

Lze použít dřevo do vlhkého prostředí?
Ano,dřevo se často používá i jako stavební materiál do vlhkého prostředí,např. pro sauny,lázně a koupelny,protože dokáže regulovat vlhkost v závislosti na prostředí,ve kterém je použité.Důležité je pouze to,aby vlhké dřevo mělo možnost opět se vysušit.

Jaké je dřevo jako izolant?
Jistě máte na mysli tepelnou izolaci.Buněčná struktura dřevashromažďuje teplo.Proto je dřevo špatný vodič tepla a výborný izolant.

Jaké je riziko napadení dřeva škůdci a co děláte proti možnosti napadení?
Nejprve odpovím na druhou položenou otázku,odpověď na první z ní již sama vyplyne.Existují dvě hlavní možnosti ochrany dřeva – vysušením a chemická.Ochrana vysušením se realizuje v sušárnách pod hodnotu 18% a funguje na principu „kde není voda,není život“ a tím se eliminuje působení škůdců.Jinak řečeno,do vysušeného a při naší produkci také hoblovaného dřeva se hmyzu nechce,protože už tam není potrava (živé dřevo).Navíc veškerý hmyz,který by mohl být uvnitř,vlivem vysoké teploty v sušárně uhyne.Chemická ochrana se v naší firmě používá na bázi borové soli a je účinná proti hmyzu,plísním a dřevokazným houbám.


 
Back to content | Back to main menu